top of page

ONZE METHODIEK JUNGFRAU

 

De Methodiek Jungfrau, meer dan een aanpak of een stijl, maar een onderbouwde techniek.

De verschillende ervaringen en toepassingen hebben tot een nieuwe methodiek geleid, bestaande uit een samensmelting van relevante, geselecteerde aspecten uit verscheidene klinische en psychologische therapieën, alsook business gerelateerde systemen en processen. De analyses zijn een opbouw uit zowel economische, sociologische, psychologische, culturele,  fysiologische en neurologische inzichten. 

Dit maakt de Methodiek Jungfrau uniek in de behandeling van de problematiek die we in onze maatschappij delen, en waar vanuit elke hoek een deeltje mee ervaart: burn-out , mentale overbelasting, en overprikkeling.

 

De context - Jungfrau Training en Coaching blijft niet binnen de randen van de klinische psychologie. We gaan samenwerken met mensen die patiënt zijn, die door mentale overlast, gemis aan zelfrealisatie of burn-out, in een dysfuncionele periode zitten, en daardoor in ziekteverlof thuis zijn. Maar we werken ook met mensen die daar juist niet willen toe komen, die al snelle alarmsignalen zien en vooral preventief willen handelen. Maar ook wanneer mensen zichzelf niet goed meer herkennen, en durven toegeven dat er iets niet helemaal klopt, en daar eigenlijk wel verandering in willen.

Ook bedrijfsleiders of C-level zijn de vragende partij, en komen bij ons terecht om hun kader en directie mensen op individuele basis te coachen om zo de persoon achter de werknemer zo sterk mogelijk te maken. Om de gedachtengang en de neurologische processen te kunnen herkennen, en zo grip te krijgen op een gedachtengang of reacties die in de professionele context mogelijks irrelevant of onnodig zijn.

 

De Methodiek Jungfrau bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragspsychologie, met een neuropsychologische insteek. Ruime contextplaatsing en analyseren van het ruime landschap waarin de persoon zich vertoeft, is de basis om onderliggende factoren en aangeleerde patronen te kunnen definiëren. Uit deze analyse gaat de therapie uitgebouwd worden met het opstarten van cognitieve oefeningen die zo tot gevoels, gedrags en gedachteveranderingen zullen leiden.

De Methodiek Jungfrau zet het idee van brein-engineering centraal: door de kennis en begrip van de werking van het brein, kunnen we bewust worden en geleidelijk, met behulp van cognitieve en gedragsoefeningen, grip krijgen op onze manier van voelen, denken en doen.

 

De Missie - De therapie en  begeleiding brengt de kracht van de persoon naar boven, niet door emotionele betutteling , maar door begrip en (zelf)- erkenning, krijgt de persoon tools aangeboden voor het aanpakken en overmeesteren van het probleem. Maar ook verder dan het probleem, brengt het een manier van beleven en omgaan dat zelfbewustzijn, en dus ook innerlijk energie verzekert. 

Uit een moeilijke periode, komt zo een traject uit de grond gestampt, dat verder in zowel moeilijke als vlotte momenten voor een veranderelijke beleving zorgt voor het individu. 

bottom of page