top of page

Burn-outpreventie in het onderwijs

Het vlaamse onderwijs is de koploper van de risicogroep van werknemers die met een burn-out kunnen kampen gedurende hun professionele carrière. Wat is er dan zo speciaal aan de werkcontext van het onderwijs, en waarom kampen leerkrachten en onderwijspersoneel vaker met burn-outproblematiek dan andere werknemers. 

 

              De speciale context van het onderwijs

 

In het onderwijs gaan is nog steeds een roeping: het meebouwen aan de toekomst van onze jeugd, en het delen van de passie voor een bepaald vak en het verdelen van de kennis hieromtrent is voor vele mensen de drijfsfeer om in het onderwijs te werken. Maar net zoals de bedrijfswereld, staat ook de wereld binnen de schoolomgeving niet stil: de ouders, de jongeren zelf, 

de structuur en het systeem, en de verwachtingen op zich zijn sterk geëvolueerd. Vele onderwijspersoneelsleden ondervinden een ware discrepantie tussen de herinnering van het naar school gaan, en de realiteit van het schoolgebeuren vandaag de dag.

Enkele voorbeelden brengen we hier in kaart:

De flexibiliteit van de job om zelf de vrije momenten te organiseren voor verbeter-en voorbereidingswerk zorgen vaak voor een slechte work-life balance: velen blijven ook s’avonds en in het weekend bezig met schoolwerk en bakenen echte “vrije tijd” niet genoeg af. Het idee van “de perfect job om te combineren een gezin, en specifiek met kinderen” leidt er al te vaak toe dat jonge ouders hun voorbereidingswerk naar de late avond verschuiven.

De juridisering van het onderwijs is een feit en wordt vaak aangevoeld als het dreigende zwaard van  Damocles: alsof je je als leraar voor alle punten en komma’s moet kunnen verantwoorden. Het spel, het plezier van het lesgeven wordt op die manier mogelijks deels gehypothekeerd. De noemenswaardige administratieve rompslomp en de vele extra engagementen nemen ook heel wat “vrije” tijd in beslag.

Actueel brengt het Decreet Leerlingenbegeleiding de scholen als eerste actor in de leerlingenbegeleiding, wat behalve “eerstelijns” taken voor scholen en leraars, ook onzekerheid betekent omtrent een vaste ankerfiguur als communicatiepersoon bij het lokale CLB.  Dit brengt mogelijks extra inspanningen en werk mee voor de leraars en scholen.

Leerlingen zijn klanten geworden die ook vaak “weerstand” tonen. Ze gaan niet altijd even graag naar school, volgen niet alle vakken graag en laten dat ook niet altijd even subtiel blijken. Vroeger was wat de leraar zei, ook voor ouders “heilig”, maar het aanzicht van de leraar is voor de meeste ouders veranderd, en nu wordt de mening van de leraar vaak genegeerd of in vraag gesteld.

Functioneren in team is nog niet eigen aan het onderwijs klimaat. “Co-teaching”, het feit dat collega’s je komen helpen in heterogene groepen, wordt nog te vaak als persoonlijk falen aangevoeld. Het gevoel van “je plan moeten trekken” leeft nog actief bij vele leraars wanneer ze voor de klas staan.

             Nascholingssessies of een pedagogische studiedag waar je onderwijspersoneel centraal staat.

Jungfrau Coaching is gespecialiseerd in coaching van werknemers en leidinggevenden in verschillende contexten, wat een realistische en praktische aanpak garandeert. We gebruiken de basis van de Cognitieve Gedragspsychologie om zo ons denken en doen beter te leren kennen en zo ook te veranderen.

Hoewel we een “outsider” van het onderwijs zijn, beschikken we over een goede kennis van de leefwereld van de leerkrachten en de school wat de doeltreffendheid van de training kan verzekeren. Iedereen heeft baat bij een interactieve workshop, of een assessment of train de trainer. Want het bewust omgaan met een beter evenwicht staat centraal hierbij, en voor jezelf kunnen ingrijpen vooraleer het te laat is, is de sleutel tot succes.

             Een stappenplan waar zowel leerkrachten als leerlingenbegeleiders, leidinggevenden en directie gecoacht worden

            

 

 

               Een Workshop rond Work-Life Balance als een eerste preventieve interactie: een energie boost die een burn-out kan voorkomen?

Gedurende het schooljaar is het vaak moeilijk tijd te nemen om even gas terug te nemen, en zeker zonder schuldgevoel. Daar zijn de vakanties perfect voor maar toch komen ook die vaak door extra engagementen en werk dat wordt uitgesteld naar vrije momenten, in het gedrang. De lange zomervakantie zorgt dan weer voor momenten van reflectie en de onzekerheid van het nieuwe uurrooster voor leerkrachten geeft vaak een stressvolle tint aan wat een lange rustgevende vakantie zou moeten zijn.

Daarom kan een energie boost-workshop zeker baten: De deelnemers gaan op een interactieve en dynamische manier op zoek naar een werkwijze om gebalanceerd om te gaan met job-en schoolengagementen en de tijd zonder een schuldgevoel te leren afbakenen voor vrije privé-momenten. Waar haal je de energie boost uit? De workshop is geen fysieke uitlaatklep, maar toch heeft hij een energieke uitkomst: Het gevoel voor de deelnemers om de tijd beter te kunnen indelen en meer controle te hebben over de organisatie van de verschillende taken die de job inhoudt, geeft de meeste deelnemers een positieve boost. Zich bewust worden van de eigen subliminale gedachten die als struikelblokken werken om zonder schuldgevoel eens “nee” of “genoeg” te zeggen werkt constructief en het samenstellen van een persoonlijk stappenplan om doelstellingen en targets te ordenen helpt om georganiseerd en afgebakend ambitieus en perfectionistisch met de job bezig te blijven.

  

               Burn-out Train the Trainer, Coach de Coach voor je leidinggevenden, vertrouwenspersoon en directie zelf.

 

Wat mag je verwachten van de Train de Trainer ?

We maken van jullie leidinggevenden beslist geen dokters of psychologen om een burn-out diagnose te stellen. Allereerst laten we de clichés en taboes verdwijnen en verhogen we de kennis omtrent burn-out en zijn risicofactoren.  Bewust worden van de sleutelpunten en situaties die kunnen spelen als triggers in de eigen omgeving is de sleutel. Daarna stellen  we een stappenplan op om deze triggers om te zetten in stimulerende en motiverende factoren. Door een rollenspel rond communicatiestrategieën maken we het interactief.

Wat mag je verwachten van de Coach de Coach?

In deze coachingssessie coachen we jullie leidinggevenden richting een nieuwe leiderschapsstijl waar de preventie voor burn-out deel van maakt.

We starten met feedback. Een welbekend concept, dat in een nieuw jasje is gestopt, om echte effectiviteit te behalen: feedforward.

Hoe versterken het communiceren met je team en hoe pak je een re-integratie na een burn-out aan.

Een zeer interactieve sessie waar elke deelnemer zijn eigen stijl aanpakt en ontwikkelt.  Rollenspel en simulaties maken het tot een praktijk-gerichte aanpak.

Prijzen vanaf 420€ voor een halve dag  workshop.

Contacteer ons om een gepersonaliseerde coaching voor je school samen te stellen

bottom of page