top of page

Crisis Interventie & Change Management

 

Crisissituaties en traumatische momenten kunnen ook plaatsvinden in de werkomgeving. Door een werkongeval, het verlies van een collega, kolossale bedrijfs-herstructurering of een collectief ontslag. Of misschien staat een crisismoment voor de deur.

Een goede strategie zal de sleutel zijn om het impact van de crisis zo laag en zo gecontroleerd mogelijk te houden.

 

             Hoe je HR team helpt door niet direct betrokken te zijn.

​Het interne HR team is een belangrijke sleutelfiguur in de interne communicatie. Maar het blijft steeds een “interne” afdeling. Werknemers zullen niet zo open en eerlijk over de werksituatie of een crisis op het werkfront praten, en informatie zou ook met een lager vertrouwensniveau ontvangen kunnen worden.

Het vertrouwen dat kan opgebouwd worden met een outsider kan sneller naar een oplossing leiden, minder oordelend zijn en een mededeling zal als minder “persoonlijk aanvallend” gezien worden en zo aanvaard worden.

Een psychologische steun van buitenaf, kan het management stimuleren om de situatie aan te kaarten, en alle betrokken personen kunnen een mogelijkheid vinden tot advies en steun gedurende het verwerkingsproces.

Niettemin blijft de interne HR & Communicatie afdeling deel van het crisis management proces, en volgt verder op met de feedback verkregen na de interventie.

 

             Wat kun je verwachten van Jungfrau?

We zitten samen met jullie executief team om de situatie te analyseren en het crisisniveau te beoordelen. We gaan over alle mogelijke scenario's in de verschillende area's en afdelingen van het bedrijf. Daarna maken we een plan op, stellen een woordvoerder aan, houden Coach the Coach voor management level en geven training in die bepaalde skills die een vloeiend verloop van het proces kunnen bevorderen. We houden dan een follow up beide op de werkvloer als bij de social media.

Contacteer ons voor een eerste gesprek in het bedrijf

bottom of page