top of page

Balance.Career-Mama.Responsibility.Family.Fulfillment. Expectations. Commitment.Managing Roles.Feeling Complete. Work-Life Balance.

Mensen. Zelf-realisatie. Overprikkeling. Evenwicht. Mindfulness. Groei. Voldoening. Hindernissen. Burnout. 360 graden feedback.Performance Coaching. Psychologische begeleiding.

De Nieuwe Klant. Leiderschap. Employee Engagement. Perfectionisme. Generation Y en Z. Aanpassing. De mens achter de werknemer. Persoonlijkheid. Brein-engineering op de werkvloer.

Carriére-Mama. Verantwoordelijkheid. Familie. Vervulling. Verwachtingen. Zich complete voelen. Verplichtingen. Diverse Rollen verwerkelijken. Work-Life Balance.

Jungfrau Training en Coaching is een bedrijf voor mensen. Mensen in hun kantoor omgeving, mensen in hun klanten en bedrijfssituaties, mensen thuis met hun familie en vrienden, en mensen die naar zichzelf in de spiegel kijken. Voor mensen wanneer ze het moeilijk hebben, of wanneer ze het gewoon beter zouden willen hebben.

Bij Jungfrau kan je zowel gepersonaliseerde

Soft skills en Business opleidingen vinden, als Coaching en Burn-outpreventie voor je werknemers en management.  Ben je op zoek naar Psychologische begeleiding in Gent, dan kan je bij ons terecht voor problematiek door stress en overprikking, Burn-out, ADD en ADHD, maar ook Work-life balance steun voor jezelf en je gezin.

corporate training sessions

Human Capital, het meest waardevolle en krachtige onderdeel van het bedrijf. Enhance je HR mensen met onze gepersonaliseerde opleidingen om Neuropsychologie een plaats te geven in de business  context. 

We verzekeren interactieve workshops en innovatieve opleidingen om de menselijke uitdagingen die met het digitale en exponentiële era gepaard gaan , aan te pakken. Van mentale overbelasting, perfectionisme, negatieve spiraal-denken tot burn-out.

team building dinner

Business of Work-Life coaching, het startpunt is van beiden hetzelfde: de tijd nemen om tot inzicht te komen. Ervaar een intense voldoening door nieuwe doelstellingen te stellen, en die te bereiken door mogelijke hindernissen uit de weg te ruimen. Kijk naar jezelf niet zoals je nu bent, maar wat je kan bereiken indien je je volle potentieel weet te gebruiken. Wordt een leider die zijn team weet te engageren en voldoening en performance teweeg brengt.

Coaching Work Life Balance Burnout

Als je op zoek bent naar psychologische begeleiding in de regio van Gent kan je bij ons terecht.

Op het consult nabij Gent (Eke Nazareth) gebruiken we de Cognitieve Gedrags Psychologie en Neuropsychologie voor alle mentale problematiek, van stress tot burn-out, maar ook voor verlies van zelfrealisatie, prestatiedrang, faalangst, mentale overbelasting, overprikkeling,  concentratiestoornissen en ADD en ADHD kan je bij ons terecht.

bottom of page